Telefon

+90 312 286 80 81

info@fidanaykocluk.com

leylafidanay@fidanaykocluk.com

Zeka Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, sıra dışı düşünme, dikkat- konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.

Bu nedenle zekâ oyunları eğitiminde çocuklarda bu gelişimi sağlayan zekâ oyunlarının eğiticisi ve uygulayıcısı olacak eğitmen-öğretmenlerin, çocuklarda oyunun önemi, geliştirdiği alanlara göre zekâ oyunları konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerle beraber, raporlama ve uygulama prensiplerine hakim olmaları hedeflenmektedir.

• Eğitimlerde zekâ ve akıl oyunlarının uygulamasında zenginlik katacak sıradışı düşünme becerisi etkinliklerine de yer verilecek ve örnek etkinlikler paylaşılacaktır.

AMAÇ:

• Oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek

• Çocuğu Zekâ-Akıl Oyunları dünyasıyla tanıştırmak

• Çocuğa Zekâ ve Akıl Oyunları‘nın temel kavramlarını anlatmak

• Zekâ Oyunlarının geliştirdiği alanları tanıtmak

• Geliştirdiği alanlara göre Zekâ Oyunlarını uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak

• Zekâ Oyunları ile ilgili kaynakları sağlamak

• Farklı yaş seviyelerinde uygulanabilecek zekâ oyunlarını tavsiye etmek

• Çocuklarda sıra dışı düşünme becerilerini geliştirmek

Amerika’da uygulanan eğitim programlarına baktığımızda zekâ oyunlarının birer araç olarak derslerde yoğun bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Tek bir materyalle matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tasarım, mühendislik gibi birçok ders uygulamalı olarak işlenebilmektedir. 

Zekâ oyunlarıyla işlenen dersler uygulamalı olduğu için öğrenciler pasif durumdan aktif duruma geçmekte, çocukların öğrenme düzeylerinde çok olumlu artışlar gözlenmektedir. MEB müfredatına da girmiş olan zekâ oyunları dersi özel ya da devlet okullarında görev yapmakta olan öğretmenler için büyük önem arz etmektedir. 

Çocuğun kendini, karakterini ve gelişim düzeyini ortaya koyduğu en önemli alan oyundur. Nitelikli bir oyun ile hem çocuğu gözlemleyebilir hem de ona pek çok bilgiyi eğlenceli bir ortamda öğretebilirsiniz.

Yurtiçi ve Yurtdışında pek çok üniversite, oyunun çocuklar üzerindeki etkisinden dolayı zekâ ve akıl oyunları geliştirmektedir. Yurtiçi ve Yurtdışında geliştirilen yüz elli kadar akıl ve zekâ oyununu eğitim ortamında kullanmayı hedeflemekteyiz. Bu maksatla, bu oyunların nasıl oynanacağı, çocuğa nasıl oynatılacağı, hangi oyunla hangi kazanımların hedeflendiği, oyunların çocuk gelişimine etkileri, oyun ortamında çocuğun ne şekilde gözlemleneceği gibi konuları içine alan eğitimler düzenlemekteyiz.

EĞİTİM SONRASINDA EĞİTİMİ ALAN KİŞİLER;

* Zekâ ve bileşenleri hakkında fikir beyan edebilir,

* Zekâ Oyunları‘nı öğretebilir,

* Zekâ Oyunları hakkında, genel kavramlar üzerinde açıklamalar yapabilir,

* Zekâ Oyunları‘nın geliştirdiği alanlar hakkında bilgi verir ve bu alanların önemini bilir,

* Çözüm yöntemlerini uygulayabilir ve anlatabilir,

* Belirli bir müfredat aralığı (kurs, atölye, kulüp, okul dönemi) boyunca 30 civarında zekâ oyunuyla eğitimini planlayabilir ve uygulayabilir,

* Zekâ oyunları turnuvalarını organize edebilir,

* Bireysel ve grupla oynanan oyunları organize edebilir,

* Verilen kaynakları kullanabilir,

* Çalışmalar sonrasında raporlama yapabilir ve velilere dönüş verebilir,

* Çocuklara yönelik sıra dışı düşünme becerisi etkinlikleri yapabilir durumda olmaları hedeflenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

Her branştan anaokulu, ilkokul, ortaokul lise öğretmenleri ve alana ilgi duyan üniversite öğrencileri

DİĞER

* Eğitime katılan ve başarılı olan tüm katılımcılara Üniversite Onaylı “Zekâ ve Akıl Oyunları Eğitim” sertifikası verilecektir.

* Eğitime katılan tüm katılımcılara eğitim kitapçığı verilecektir.

* Eğitime katılan tüm katılımcılara örnek rapor ve formlar verilecektir.

Zekâ Oyunları Eğitmenliği sertifika programı kazanımları:

• Katılımcılar zekâ oyunlarını okul müfredatına ve eğitim programlarına adapte etmeyi öğrenecekler.

• Katılımcılar, öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeterlilik kazanacak.

• Katılımcılar, öğrencilere yönelik materyal geliştirme konusunda bilgi sahibi olacak.

• Katılımcılar zekâ oyunlarını öğrencilerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerinde aktif olarak kullanabilecekler.

• Katılımcılar, zekâ oyunlarının farklı gelişim alanlarına yönelik kullanımı konusunda farkındalık kazanacak.

• Katılımcılar, zekâ oyunları konusunda öğrencilerin ailelerine rehberlik yapabilecek.

• Katılımcılar okullarında zekâ oyunları kulübü kurabilecek yeterliliğe ulaşacak.

OYUN TÜRLERİ

1- Mantık oyunları

2- Akıl yürütme

3- Strateji oyunları

4- Sözel oyunlar

5- Yapı inşa oyunları

GELİŞTİRDİĞİ ALAN BAKIMINDAN OYUN TÜRLERİ

1- Sözel beceri geliştiren oyunlar

2- Görsel uzamsal zeka geliştiren oyunlar

3- Mantık oyunları

YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR

1- Öğretmen eğitimi

2- Öğretmen dokümanları

3- Atölye tasarımı

4- Turnuva ve yarışma organizasyonu

5- Zekâ ve akıl oyunları eğitimi

Takip Et!