Telefon

+90 312 286 80 81

info@fidanaykocluk.com

leylafidanay@fidanaykocluk.com

Yaşamın her alanına yönelik koçluk yapmak isteyen bireylerin temel koçluk becerilerinde öğrendikleri bilgi, teknik ve yöntemleri derinleştirerek daha donanımlı şekilde çalışabilmelerini sağlayan programdır. 

Amerika ve Avrupa’nın ardından Türkiye’de hızla gelişmeye başlamış olan bu meslek, önce sizi siz yapan özünüzün farkına varmanızı sağlayacak ve sonrasında çevrenizdeki diğer insanların yaşamlarına dokunabilmenizi, hayatlarını daha ileriye daha iyiye taşıma konusunda onlara yardımcı olmanızı sağlayacak.

YAŞAM KOÇLUĞU SERTİFİKA EĞİTİMİ 

MODÜL 1 TEMEL KOÇLUK BİLGİ VE BECERİLERİ

TEMEL KOÇLUK BİLGİLERİ

Koçluk Programının Amacı,

Koçluk Nedir, Tarihçesi, Uygulama Alanları 

Dünyada ve Türkiye`de Koçluğun gelişimi

Koçluğun Meslek Olarak Kabulü

Koçluk Platformu Derneği Kuruluş Amacı ve Etik İlkeleri

ICF ve Etik Davranış Standartları

Koçluk Nedir, Ne Değildir?

Koçluk Hizmetinin Faydaları

Koçun Sorumlulukları Nelerdir?

Koçluk Hizmeti Alan Bireyin Sorumlulukları Nelerdir?

Temel Koçluk Kuralları Nelerdir?

Koçlukla Karıştırılan Yöntemler

Danışmanlık ve Koçluk

Terapi ve Koçluk

Mentörlük ve Koçluk 

Eğitmenlik ve Koçluk

TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ

Koçluk Becerilerine Hazırlık

Koçluk Süreci

Koçun Zihinsel Hazırlığı (Ego, Kişisel Göreceli Gerçeklik, Bağımlılık, Yargılayıcı Olmama, Samimi Olma)

Yardımcı Beceriler (Duyguyu Yansıtmak)

Geribildirim,Yanıt Vermek

Seans Çerçeveleme

Uyumu Yakalama  

Danışanı ile Uyumu Yakalamak İçin Koçun Neyi Kabul Etmesi Gerekir?

Danışanın Nerede Olduğunu İşaret Eden Alışkanlıkları ve Davranış Kalıpları ile Uyumu Yakalamak

Danışanın “Durma” Noktasında Kalmasına Neden Olan Alışkanlıklar ve Davranış Kalıpları ile Uyumu Yakalamak

Danışanın İlerlemesini Sağlayan Alışkanlıklar ve Davranış Kalıpları ile Uyumu Yakalamak

Danışanın Kişisel Özünü Tanımlayan İçsel Özellikleri ile Uyumu Yakalamak

Danışanın Güçlü Yönleri ile Uyumu Yakalamak

Danışanın İçsel Gücü ile Uyumu Yakalamak

Danışanın İş Becerileri ile Uyumu Yakalamak

Danışanın Dış Kaynakları ile Uyumu Yakalamak

Kuşaklar ve Özellikleri

Empatik Dinleme

Psikolojik Oksijen Verme

Kritik Gedik (Kişisel ve Dışsal Kritik Gedikler)

Güçlü Sorular, Gözlemler ve Ricalar

Güçlü Sorular Sormaya Hazırlanmak 

Güçlü Gözlem Yapma Becerisini Geliştirmek

Güçlü Ricalarda Bulunmak

Etkin Bir Koçun Özellikleri

Yapılandırma 

Yapılandırma Sürecinde Koçun ve Danışanın Kazandığı Ödüller

Temel Yapılandırma Becerileri

İleri Düzey Yapılandırma Becerileri

Takdir Etme Becerisi 

Geri Bildirim Verme Becerisi

Danışanı Geliştirmek

Danışanı Geliştirmek İçin Uygulanan Temel Beceriler 

Danışanı Geliştirecek İleri Düzey Beceriler

Taahhüt ve Takip

Bilişsel Süreç

Modül 1 Toplam Eğitim Süresi: 34 Saat / 4 Gün

MODÜL 3 : YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMİ

Yaşam Koçluk Eğitiminin amaçları

Yaşam Koçluğu Eğitiminden Sonraki Kazançlarınız

Ben Kimim?

İnançlarım

Özimgem

Değerler veDeğerleri Netleştirme Alıştırması

Bastırılmış Değerler

Benliğim

Kim Olmak İstiyorum?(Farkındalık)

Dönüşüm Modeli

Sabotajcı Çalışması

Vizyon-Misyon

Swot Analizi

Planlama ve Zaman Yönetimi

Önceliklerin Yönetim Tablosu 

Gerekçenin Gücü ve Faydaları

Hedef Belirlerken Ne? Nasıl? Niçin? Sorularının Gücü 

Farklı Alanlara Koçluk

Değişimin Doğası

Değişim Süreci ve Zorunlulukları

Sınırlara Koçluk

Yaşamdaki Dengeye Koçluk

Beden Dili Eğitimi

Kuantum Düşünce Tekniği

NLP ve Dayandığı Temel Uygulama İlkeleri

Koçlukta Kullanılan NLP Teknikleri

Meta Modeli Kullanmak

Çapa Atma

Zaman Çizgisi Uygulaması

Mükemmeliyet Çemberi

Modül 3 Toplam Eğitim Süresi: 26 Saat / 3 Gün

Yaşam Koçluğu Sertifika Programı Toplam Eğitim Süresi:  

60 Saat / 7 Gün  + 21 Saat Koçluk Görüşmesi

Teorik eğitiminizi tamamladıktan sonra altı ay boyunca devam eden “Ücretsiz Koçluk Uygulama Atölyeleri”ne katılarak uygulama becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Uygulama Atölye çalışmaları üç haftada bir üç saat sürmektedir. Eğitimini tamamlayan adaylar 8 saatlik koçluk uygulamasına katılıp 15 saatlik koçluk uygulamasını raporladıktan sonra Yaşam Koçluğu Sertifikasını almayı hak eder. Sertifikalarımız KPD (Koçluk Platformu Derneği) onaylıdır.

Toplam Eğitim Süresi: 60 Saat / 7 Gün

Takip Et!